Начало

За нас

Обекти

Ресурси

Персонал

Контакти

 

BG EN

 

В дългия списък на значими обекти изградени
от "Заводски строежи - Марица Изток" АД са:

  • Енергийно промишлен комплекс "Марица Изток" ТЕЦ1, ТЕЦ2, ТЕЦ3
  • Завършване на второто разширение за 7-ми и 8-ми енергоблок на ТЕЦ Марица-Изток 2
  • Въглеподаване към ТЕЦ Марица-Изток 2
  • Сгуроотвал ТЕЦ Марица-Изток 1 - надграждане на IIIб секция
  • Сгуроотвал ТЕЦ Марица-Изток 2 - дренажна система
  • Сяроочистваща инсталация ТЕЦ Марица-Изток 2 - стоманени тръбопроводи, отопление и вентилация
  • Сграда за сушене и складиране на гипс в сяроочистващата инсталация наТЕЦ Марица-Изток 2
  • Изграждане на I етап от преустройството на сгуроотвала - "Корона на дигите и бетонови пътища" ТЕЦ2
  • Комплекс за обществено обслужване в центъра на Стара Загора