Начало

За нас

Обекти

Ресурси

Персонал

Контакти

 

BG EN

 

“Заводски строежи-Марица Изток” АД
е регистрирано с Решение N:2974/1994г. по ф.дело N:2160 на Старозагорския окръжен съд.
Фирмата е приемник на Строително Управление “Заводски строежи-Марица Изток”, основано през 1957г. за изграждане на Енергийно-промишлен комплекс “Марица Изток”.
От месец юли 1997г. “Заводски строежи-Марица Изток” АД е частно акционерно дружество.
От създаването си до днес дружеството е с основен предмет на дейност комплексно изграждане на сгради и инженерингови съоръжения.

“Заводски строежи-Марица Изток” АД е член на Търговско-промишлена палата - Стара Загора и Камарата на строителите в България, вписана е в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от първа, втора, трета, четвърта и пета група.